Nefertiti Paws

chovateľská stanica abesínskych mačiek

Energická, priateľská a veľmi inteligentná. To je abesínska mačka. Je veľmi pekná a absolútne úžasná. Počiatky Abesínskej mačky sú ponorené do tajomstva. Je jedna z najstarších plemien mačiek. Obrázky tejto mačky sú v staroegyptských sochách, nástenných maľbách a obrazoch. Jedny veria že pochádza zo starovekého Habeša, teraz Etiópie. Nedávne genetické dôkazy teraz naznačujú juhovýchodnú Áziu na pobreží Indického oceána ako miesto pôvodu Abesínskych mačiek. Abesínky si dnes zachovali džungľoví vzhľad po africkej divokej mačke. Má krásne žlté alebo zelené oči s veľmi pôvabným pohľadom. Ich veľké široké a špicaté uši jej dávajú bdelý výraz a kompletný divoký výzor.

Notoricky známa pre svoje vyvádzanie je Abesínka často nazývaná klaun mačacieho kráľovstva. Sú rozhodne pre ľudí, ktorí trochu radi kráčajú na divokej strane. Nemá rada držanie a je pripravená sa z neho dostať. Napriek tomu sa s radosťou prídu pomaznať. Je jedna z najľahššie sa udržujúcich mačiek. Nepotrebuje veľa len prečesať ju raz za týždeň.


Energetic, friendly and highly intelligent. This is abyssinian. Abyssinian is a very beautiful cat and absolutely gorgeous. Steeped in mystery the origins of the Abyssinian cat are uncertain. Abyssinian is one of the oldest breeds of cats. There are picture of this cat in ancient Egyptian sculptures, murals and paintings. Once believed to be from ancient Abyssinia now Ethiopia. Recent genetic evidence now suggests Southeast Asia on te Indian Ocean as the Abyssinians place of origin. Abyssinians of today retained a jungle look of faerlessly the African Wildcat ancestor. She has beautiful yellow or green eyes and she has got a very striking looking cat. Their large wide set and pointed ears give them an alert demeanor and complete their wild look.

Notorious for their antics the Abyssinian is often called the clown of the cat kingdom.They are definitely for people who like to take a little bit of a walk on the wild side. The Aby often does not like being held it is ready to get. However cames for caress with pleasure. The Aby is one of the easiest cats to groom. They don´t shed a lot just going to brush her maybe once a week.


   Color variety

Charakteristika plemena/ Breed characteristics

Prispôsobivosť/ Adaptability: 5                          Úroveň energie/ Energy level: 5                      Vypadávanie srsti/ Shedding level: 2               Ľúbenie/ Affection level: 5                         Kúpanie,česanie/ Grooming: 1                           Spoločenské potreby/ Social Needs: 5                            Priateľskosť k deťom/ Child friendly: 3              Zdravotné problémy/ Health issues: 2                        Priateľskosť/ Stranger friendly: 5                       Priateľskosť so psom/ Dog friendly: 4                      Inteligencia/ Intelligence: 5


Nefertiti Paws
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!